Nautilus nieuws »

Pensioen Binnenvaart

Nautilus leden tegen uitholling koopvaardijpensioen

Aan het eind van elk jaar overleggen de sociale partners (werkgevers en werknemers) met elkaar of het noodzakelijk is de pensioenregeling aan te passen. Is bijvoorbeeld de kostendekkendheid van de pensioenpremie en daarmee de betaalbaarheid van de regeling nog voldoende? Ook voor 2018 heeft inmiddels toetsing van de kostendekkende premie plaatsgevonden.

Verplaatsbare communicatiepods voor zeevarenden gelanceerd

Marcel van den Broek, deputy general secretary van Nautilus, woonde eind november in Rotterdam de lancering bij van een nieuw initiatief om zeevarenden te helpen contact te houden met familie en vrienden.

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuw jaar

Een woord van dank aan al onze leden en alle andere maritieme professionals die door hun inzet meewerken aan een geslaagd kerstfeest.

Nautilus te gast in Delfzijl

Op vrijdag 24 november bracht Nautilus een bezoek aan de zeevaartschool Delfzijl. Drie koopvaardijklassen kregen een gastles van de vakbond.

Komt allen naar de ledenvergaderingen tegen uitholling van uw pensioen!

Op 17 november nodigden wij u al uit voor een drietal pensioenbijeenkomsten. Nadien is gebleken dat de werkgevers in de Koopvaardij met elkaar hebben vergaderd en dat de uitslag is dat zij sterk neigen naar een premieverlaging in plaats van een gedeeltelijke reparatie van uw partnerpensioen of voor een hogere opbouw van het ouderdomspensioen. De reders spreken hier met elkaar nog over verder, hun standpunt is dus nog niet definitief.

Meer nieuws Meer evenementen

Hulp nodig? »

Hebt u een probleem op het werk? Bent u betrokken geweest bij een maritiem incident? Hebt u algemeen juridisch advies nodig? De Union ondersteunt onze leden bij uiteenlopende problemen op het werk en thuis. Kijk hier wie u kunt benaderen om hulp te krijgen.

Nautilus Credit Union- proposed

Opinie peiling

Bent u van mening dat zeemanshuizen een belangrijke functie blijven behouden in de 21e eeuw?