Nautilus nieuws »

Marcel van den Broek

Verplaatsbare communicatiepods voor zeevarenden gelanceerd

Marcel van den Broek, deputy general secretary van Nautilus, woonde eind november in Rotterdam de lancering bij van een nieuw initiatief om zeevarenden te helpen contact te houden met familie en vrienden.

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuw jaar

Een woord van dank aan al onze leden en alle andere maritieme professionals die door hun inzet meewerken aan een geslaagd kerstfeest.

Nautilus te gast in Delfzijl

Op vrijdag 24 november bracht Nautilus een bezoek aan de zeevaartschool Delfzijl. Drie koopvaardijklassen kregen een gastles van de vakbond.

Komt allen naar de ledenvergaderingen tegen uitholling van uw pensioen!

Op 17 november nodigden wij u al uit voor een drietal pensioenbijeenkomsten. Nadien is gebleken dat de werkgevers in de Koopvaardij met elkaar hebben vergaderd en dat de uitslag is dat zij sterk neigen naar een premieverlaging in plaats van een gedeeltelijke reparatie van uw partnerpensioen of voor een hogere opbouw van het ouderdomspensioen. De reders spreken hier met elkaar nog over verder, hun standpunt is dus nog niet definitief.

Geslaagde gastlessen op ROC Friese Poort Urk

Op donderdag 16 november jongstleden bracht Nautilus een bezoek aan de maritieme school ROC Friese Poort op Urk. Twee koopvaardijklassen kregen een gastles over de taken van een vakbond. Onder andere cao’s en andere arbeid gerelateerde onderwerpen kwamen hierbij aan bod. Ook kregen de studenten tips over het vinden van een stageplaats en solliciteren.

Meer nieuws Meer evenementen

Hulp nodig? »

Hebt u een probleem op het werk? Bent u betrokken geweest bij een maritiem incident? Hebt u algemeen juridisch advies nodig? De Union ondersteunt onze leden bij uiteenlopende problemen op het werk en thuis. Kijk hier wie u kunt benaderen om hulp te krijgen.

Nautilus Credit Union- proposed

Opinie peiling

Bent u van mening dat zeemanshuizen een belangrijke functie blijven behouden in de 21e eeuw?