Wat we doen

What we do day to day as a union on behalf of members is highly varied.
Al onze activiteiten draaien om het verbeteren van de werkomstandigheden van onze leden.
De dagelijkse activiteiten van Nautilus zijn veelomvattend en wij leveren alle mogelijke inspanningen om de werkomstandigheden van onze leden te verbeteren.

Onze activiteiten liggen voornamelijk op het vlak van collectief onderhandelen en het vertegenwoordigen van individuele leden. Daarnaast willen wij als moderne en professionele vakbond onder andere beleidsmakers op nationaal, Europees en mondiaal niveau beïnvloeden, het publiek informeren over onze bedrijfstak, en zorgen dat de hoogst mogelijke trainings– en veiligheidsnormen worden gehanteerd.

Nautilus video’s: enkele korte videofilms over ons werk.

In deze sectie

We negotiate

We onderhandelen

Nautilus International onderhandelt onder andere over zaken als lonen, verlof, duur van diensten, ziekengeld en faciliteiten aan boord.»

We advise

We adviseren

Er is altijd iemand beschikbaar om Nautilus-leden met raad en daad bij te staan.»

The sea is a dangerous place to work, but wherever you go, Nautilus International is there to protect you.

We beschermen

De zee is een risicovolle werkplek, maar u kunt altijd rekenen op de bescherming van Nautilus International, waar u ook bent.»

Nautilus works hard to protect standards in the UK, Netherlands and Switzerland

We streven hoge normen na

Nautilus zorgt dat de stem van professionals op zee en in de binnenvaart wordt gehoord door nationale, Europese en mondiale normeringsinstanties.»

Achieving recognition agreements is an important part of union organising

We organiseren

Nautilus International is zowel een vakbond als een professionele organisatie. Op deze pagina gaan we in op vakbondsgerelateerde aspecten. »

Nautilus International ondersteunt leden bij het ontwikkelen van vaardigheden en het volgen van training, zowel voor activiteiten binnen de Union als in hun loopbaan.

We leiden op

Nautilus International ondersteunt leden bij het ontwikkelen van vaardigheden en het volgen van training, zowel voor activiteiten binnen de Union als in hun loopbaan.»

We inspire

We inspireren

Nautilus wil jonge mensen inspireren om een carrière als maritieme professional of onderofficier na te streven.»

Nautilus zet zich onvermoeibaar in voor de belangen van zijn leden en het onder de aandacht brengen van hun zorgen.

We voeren campagne

Nautilus zet zich onvermoeibaar in voor de belangen van zijn leden en het onder de aandacht brengen van hun zorgen.»

Nautilus strives to build connections within the seafaring community

We verbinden

Nautilus smeedt banden binnen de maritieme en binnenvaartgemeenschap en streeft ernaar deze bedrijfstak verder onder de aandacht te brengen.»

We discount

We zorgen voor korting

Nautilus International heeft voor haar leden aantrekkelijke kortingen op en speciale aanbiedingen voor producten en diensten geregeld.»

Nautilus provides assistance to seafarers or their dependants in need

We zorgen

Nautilus kan bogen op een lange historie van zorg voor (actieve en gepensioneerde) leden én hun gezinsleden.»

Nautilus staat zijn leden bij met raad en daad bij de vele vragen en problemen betreffende de pensioenen.

We adviseren u over uw pensioen

Nautilus staat zijn leden bij met raad en daad bij de vele vragen en problemen betreffende de pensioenen.»