Bezuinigingen in de publieke sector

Na de financiële crisis in 2008 kondigde de Conservative/Liberal Democrat-coalitieregeling in het VK een alomvattend plan voor bezuinigingen in publieke uitgaven aan. Aangezien veel Nautilus-leden in de publieke sector werkzaam zijn in organisaties als de MCA, Trinity House en de RFA, sloot de Union zich aan bij andere vakbonden in het VK tegen de bezuinigingen.

Vakbonden in het VK, onder leiding van de vakbondsfederatie TUC, bepleitten dat de geplande overheidsbezuinigingen op banen en uitgaven de schuldencrisis juist zouden verergeren, aangezien de werkloosheid zou toenemen en er minder opbrengsten uit inkomstenbelasting zouden zijn.

Een van de grootste punten van zorg voor Nautilus-leden waren de voorgestelde wijzigingen in pensioenen in de publieke sector. Door deze wijzigingen zouden leden in de publieke sector langer moeten doorwerken, minder loon ontvangen, meer pensioenpremie betalen en na hun pensioen minder ontvangen. De campagne boekte enkele succesjes en de overheid moest het pensioenakkoord gedwongen aanpassen.

Leden in de publieke sector in het VK kampten ook enkele jaren met een loonstop gevolgd door jaarlijkse loonsverhogingen van slechts 1% of 2% – in feite een loonsverlaging, omdat de kosten voor levensonderhoud sinds het begin van de stop met zo'n 3% zijn gestegen.

In 2011 stapte de overheid voor het berekenen van de inflatie over van de kleinhandelsprijsindex (KPI) op de consumenten-prijsindex (CPI), waardoor de waarde van de lonen in feite nog meer afnam.

De Union deed mee aan een aantal campagne-evenementen, zoals een massale demonstratie in Londen in 2011, waarbij de overheid werd opgeroepen om alternatieven voor de bezuinigingen te overwegen.

Hoewel deze specifieke campagne effectief is afgelopen, blijven de Union en de TUC strijden voor een beter traject door het schuldenverminderingsprogramma. De huidige campagne roept op tot Hogere lonen in het VK nu de recessie voorbij is, zodat de consument weer meer gaat uitgeven en de levensstandaard na jarenlange bezuinigingen eindelijk gaat toenemen.

Word lid

Word lid

Bent u ook een maritieme professional? Dan zijn wij ook voor u de beste professionele maritieme vakbond!

Voordelen Meld u nu aan!