Minder regeltjes

In 2011 lanceerde de Britse overheid de zogenaamde Red Tape Challenge, een initiatief voor minder 'onnodige regeltjes en bureaucratie' in de Britse wetgeving. De Union was uitermate bezorgd dat dit een bedekte poging tot bezuinigen was door essentiële veiligheidsmaatregelen af te schaffen.

Zonder ook maar enige ironie lanceerde de overheid haar dereguleringsagenda op de gedenkdag van het zinken van de Titanic en de ramp met de veerboot Herald of Free Enterprise; twee incidenten waardoor veel van de huidige veiligheidsmaatregelen in de maritieme bedrijfstak zijn ingevoerd.

Nautilus moedigde de leden en de overige branche aan om de veiligheidsregels voor schepen en zeevarenden in het VK te verdedigen tegen overheidsvoorstellen voor 'minder regeltjes'.

De Union bepleitte dat zo'n ontwikkeling niet kan leiden tot afbraak van juist die regelgeving die de gezondheid en het welzijn van maritieme professionals en de veiligheid van de schepen waarop zij werken beschermt.

Het overleg met de maritieme sector werd eind 2011 afgerond. Op dat moment was de eigen website van de overheid overspoeld met vragen vanuit de branche, vakbonden en arbeiders om de meeste wetgeving ongemoeid te laten. Sterker nog, velen vroegen de overheid de Red Tape Challenge stop te zetten, omdat deze meer bureaucratie opleverde door het vertragen van vitale wetgeving, zoals het Maritiem Arbeidsverdrag en de Britse Large Yacht Code.

Ondanks de sterke roep om af te zien van bezuinigingen op wetgeving kondigde het Department for Transport in juli 2012, in het kader van de strijd tegen regeltjes, een aantal bezuinigingen aan. Uiteindelijk betroffen deze bezuinigingen echter kleine delen van de wetgeving die grotendeels overcompleet waren. Ook kondigde het DfT aan dat het delen van wetgeving inzake identieke onderwerpen samenvoegt.

Het belangrijkste resultaat van de Red Tape Challenge voor de maritieme bedrijfstak was het voorstel dat internationale verdragen automatisch als wetgeving in het VK gelden, zodra het land deze heeft ondertekend. De Union voert nog steeds actief campagne over het verlies van 'vergulding'. Zodra de gevolgen van deze wijzigingen verder zijn doorgedrongen, zal de Union een nieuwe campagne lanceren om de standpunten van de leden te horen.

Word lid

Word lid

Bent u ook een maritieme professional? Dan zijn wij ook voor u de beste professionele maritieme vakbond!

Voordelen Meld u nu aan!