Sea Sense

Nautilus en haar voorgangers voerden in het VK een lange campagne ter beëindiging van de catastrofale instorting van scheepvaart- en zeevarendenopleidingen in de jaren 80 van de vorige eeuw. Deze campagne met de naam Sea Sense speelde een belangrijke rol in het besluit tot invoeren van het tonnagebelastingsysteem in het VK samen met een bijbehorende opleidingsvereiste – maatregelen waardoor tientallen jaren van achteruitgang een halt zijn toegeroepen.

Gedurende een groot deel van de 20e eeuw was de Britse koopvaardijvloot de grootste ter wereld – en werkten Britse zeevarenden op duizenden schepen over de hele wereld. Maar in de jaren 70 van die eeuw nam de druk van schepen onder goedkope vlag en andere landen met meer steun voor hun scheepvaartindustrieën toe.

Van een hoogtepunt van 2.173 schepen met in totaal 52,7 milj. dwt in 1975 kromp de Britse handelsvloot tot slechts 537 schepen met in totaal 4,9 milj. dwt in 1990 en daalde in dezelfde periode het aantal werkzame zeevarenden in de Britse scheepvaartindustrie van meer dan 90.000 tot maar 26.383.

Tegen deze achtergrond benadrukte Sea Sense aan het publiek en de Britse overheid dat het VK een eilandnatie is die voor het veilig en efficiënt vervoer van 90% van de import en export en om belangrijke veiligheids- en strategische redenen zwaar op schepen en zeevarenden leunt.

Eerst als NUMAST en daarna als Nautilus UK werkten we nauw samen met andere vakbonden en met Britse reders aan het opzetten van een campagnecoalitie tegen 'zeeblindheid' – het verdwijnen van het besef bij het publiek en de politiek van het belang van de maritieme sector.

Deze overkoepelende campagne omvatte een aantal kwesties door de jaren heen, zoals:

  • lobbyen bij de overheid voor een maritiem beleid, hetgeen uiteindelijk leidde tot het invoeren van het tonnagebelastingsysteem en de SMarT financiering voor maritieme opleidingen
  • de bescherming van fiscale aftrek van Earning Deductions voor zeevarenden ondanks zware politieke druk en opeenvolgende herzieningen door de Britse belastingdienst
  • actie tegen oneerlijke concurrentie door prijsvechters
  • maatregelen voor stimuleren van de 'groene' verschuiving van vervoer over de weg naar vervoer per schip
  • bestrijden van het besluit tot het staken van vitale veiligheidsdiensten, zoals noodsleepschepen (ETV's) en offshore-brandbestrijdingsdiensten
  • protesteren tegen bezuinigingen en het mogelijk uitbesteden van het onderzoeks- en certificeringswerk van de Maritime & Coastguard Agency
  • lobbyen voor een goed bemande kustwacht met adequate middelen

De Union blijft bezorgd dat veel overheidsinitiatieven louter zijn gestoeld op bezuinigingen en niet zijn gebaseerd op een beoordeling van behoeften. Wij als Nautilus International blijven campagnes over deze kwesties voeren. Meer informatie over onze strijd voor het behoud van banen en het aanhouden van strenge veiligheidsnormen vindt u in de sectie Campagnes.
Terug naar boven

Word lid

Word lid

Bent u ook een maritieme professional? Dan zijn wij ook voor u de beste professionele maritieme vakbond!

Voordelen Meld u nu aan!