Fair Transport Europe

Portworker Madeleine Rohl of Germany talks about her reason for supporting the Fair Transport Europe campaign in a video.
Zolang het niet mogelijk is om een appel, een paar schoenen of onszelf via e-mail te verzenden, heeft Europa gekwalificeerde transportarbeiders nodig die verzekerd zijn van een redelijk inkomen en goede arbeidsomstandigheden. Daarom steunt Nautilus de campagne voor Fair Transport Europe (‘eerlijk transport’) van de European Transport Workers’ Federation (ETF).

Wat is het doel van deze campagne?

De campagne om van ‘eerlijk transport’ een kernpunt op de agenda van Brussel te maken, is bedoeld om de strijd aan te binden tegen de abominabele werkomstandigheden die veel van de 11 miljoen transportarbeiders in Europa te verduren hebben vanwege ontoereikende of slecht geïmplementeerde EU-wetgeving of oneerlijke praktijken, die vaak als ‘sociale dumping’ worden omschreven.

Deze praktijken hebben grimmige gevolgen. Niet alleen voor de arbeiders zelf, maar ook voor bedrijven die willen concurreren op basis van hun diensten en niet op basis van praktijken die de arbeidsomstandigheden verslechteren.

De focus van Nautilus International in deze campagne ligt vanzelfsprekend op degenen die in de zee- en binnenvaart en in de waterbouw werken.

Wat we trachten te bereiken? 

Nautilus steunt de zeven belangrijkste voorstellen die de ETF aan de Europese Commissie heeft voorgelegd en die erop aandringen dat de Commissie maatregelen treft om oneerlijke concurrentie en sociale dumping aan te pakken.

De voorstellen betogen dat het toenemende gebruik van goedkope buitenlandse bemanningsleden in onze sectoren de werkgelegenheid en training van EU-bemanningsleden ondermijnt. De ETF eist een herziene richtlijn voor de regulering van salarissen en omstandigheden aan boord van schepen die regelmatige diensten tussen lidstaten onderhouden, om ‘een halt toe te roepen aan de neerwaartse spiraal in salarissen en discriminerende praktijken op grond van nationaliteit’.

De ETF eist tevens dat mazen in de wetgeving worden gedicht om te garanderen dat hulp van overheidswege voor de zeevaart strikter wordt gebonden aan werk en training voor EU-bemanningsleden.

De campagne onderstreept tevens de manier waarop de economische neergang ‘chaos’ heeft veroorzaakt in de binnenvaartsector, met een enorme overcapaciteit en zware druk op de arbeidsomstandigheden van bemanningen. De ETF eist dat de Commissie de professionele kwalificaties in de industrie harmoniseert en vermoeidheidsrisico’s in de sector bestrijdt.

Wat we reeds hebben bereikt 

De ambitieuze campagne begon in september 2015 met een petitie die meer dan 1 miljoen handtekeningen uit heel Europa hoopt te verzamelen om Europese parlementsleden ertoe aan te zetten maatregelen te treffen om eerlijke concurrentie in de transportsector te waarborgen en de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van de arbeiders te beschermen.

De ETF gebruikt het Burgerinitiatief om de Europese wet- en regelgeving te wijzigen en te verbeteren. Als het vereiste aantal handtekeningen wordt ingezameld, dient de Europese Commissie krachtens dit programma concrete actie te ondernemen, zoals nieuwe wetgeving, om deze kwesties aan te pakken.

Wat nu?

Bent u een inwoner van de Europese Unie, help ons dan nu door handtekeningen te verzamelen en onderteken de petitie.


Ondertussen blijft Nautilus met de ETF samenwerken om de Europese Commissie ervan te overtuigen dat dit initiatief een kans is om in samenspraak met het Europese publiek en de vakbonden de arbeidsomstandigheden van miljoenen Europese transportarbeiders daadwerkelijk te verbeteren en een meer constructieve dialoog te bevorderen.


Ook Mark Dickinson, de General Secretary van Nautilus, verwelkomde de campagne: ‘Dit is een bijzonder welkome en goed getimede campagne, die ons eigen werk met betrekking tot eerlijke handel en scheepvaart aanvult en tracht om deze belangrijke boodschap centraal te stellen in de Europese beleidsvorming. Ik hoop dat leden dit initiatief zullen ondersteunen en de petitie ondertekenen, zodat deze belangrijke kwesties onder de aandacht van de Europese parlementsleden kunnen worden gebracht.’