'Fair pay' bij Viking River Cruises

Op 15 januari 2015 kondigde het Zwitserse bedrijf Viking River Cruises dat het personeel op zijn onder Zwitserse vlag varende schepen in euro's zou worden uitbetaald — een maatregel die een feitelijke loonsverlaging van 13% betekent. Nautilus International eist dat het bedrijf deze beslissing terugdraait en de bestaande arbeidsvoorwaarden respecteert.

Inhoud van deze campagne

Viking River Cruise is een wereldwijd opererend en snel groeiend bedrijf met het hoofdkantoor in Bazel. Het bedrijf heeft 40 riviercruiseschepen in West-Europa, en zal in maart 2015 nog eens 18 schepen in de vaart nemen. Het bedrijf heeft ongeveer 2.000 medewerkers in dienst.

Het bedrijf heeft eenzijdig besloten de betaalwijze van het personeel te wijzigen op de dag dat de Zwitserse centrale bank haar plafond van de wisselkoers ten opzichte van de euro heeft laten vallen. In plaats hiervan is er een vaste wisselkoers van 1,20 vastgesteld — de koers van december 2014 — voor alle toekomstige in euro's uit te betalen salarissen.

Deze verandering betekent voor het personeel van Viking River Cruises een loonsverlaging van ruim 13%. Het bedrijf heeft de verandering slechts eenmaal bevestigd middels een e-mail, nadat de salarissen voor januari al in euro's waren uitbetaald.

Viking Cruises voert als rechtvaardiging voor deze maatregel de invoering van het minimumloon in Duitsland aan, dat ook geldt op zijn schepen die in Duitsland varen. In een tweede brief die is gestuurd in reactie op de groeiende ontevredenheid onder de personeelsleden, stelt het management dat de verandering los stond van de maatregel van de Zwitserse nationale bank omdat deze beslissing al in december was genomen.

Nautilus is van mening dat er voor het bedrijf geen enkele aanleiding is voor een extra conversie omdat zijn inkomsten grotendeels uit Britse ponden of Amerikaanse dollars bestaan, afkomstig van toeristen uit het VK en de VS.

Nautilus is van mening dat duidelijk is dat het bedrijf zich twee jaar geleden in Zwitserland heeft gevestigd vanwege de lagere belastingtarieven en sociale premies. Om dan nu voordeel te willen halen uit de wisselkoers — over de rug van de medewerkers en hun salarissen — is zeer onethisch en in strijd met het Zwitserse arbeidsrecht.

De Vakbond is ervan overtuigd dat het uitbetalen van salarissen in euro's tegen de wisselkoers van december 2014, niet alleen een salarisverlaging betekent én het wisselkoersrisico op het personeel afwentelt, maar dat dit ook in strijd is met het principe van gelijke behandeling — omdat voor medewerkers die in Zwitserland wonen, het salaris wel in Zwitserse Franken wordt uitbetaald.

Ook is niet duidelijk hoe het management een correcte afdracht van de sociale premies en pensioenpremies voorziet en gevreesd wordt dat dit tot vermogensverlies zal leiden.

Wat we willen bereiken

Nautilus doet een dringend beroep op het bedrijf om de bestaande Zwitserse arbeidsovereenkomsten te respecteren, zijn wederrechtelijke plannen te herroepen en de constructieve arbeidsverhoudingen te herstellen.

De Vakbond wil voorts dat alle ontslagen of schorsingen van medewerkers die het besluit van het bedrijf hebben verworpen, worden herroepen.

Wat we al hebben bereikt

Nautilus heeft het bedrijf schriftelijk benaderd en bij het management bezwaar aangetekend tegen dit besluit. Hierin stelt zij dat er voor een snel groeiend bedrijf dat heeft aangekondigd in het seizoen 2015 11 nieuwe schepen in de vaart te nemen en 800 nieuwe medewerkers aan te nemen, en gezien het feit dat de inkomsten grotendeels binnenkomen in GBP of USD van toeristen uit het VK of de VS, geen enkele rechtvaardiging voor een dergelijke maatregel kan zijn.

De meerderheid het bedrijf werkzame binnenschippers heeft de plannen verworpen — en velen stellen hiermee hun bestaansmiddelen in de waagschaal.

Lees de nieuwste updates over deze campagne in de nieuwssectie.

Vervolgstappen

Wij moedigen alle medewerkers van Viking River Cruises die bezorgd zijn over de wijziging van hun arbeidsvoorwaarden aan om lid te worden van de Vakbond, zodat zij zich in deze kwestie kunnen laten bijstaan. Hoe meer personeelsleden wij vertegenwoordigen, hoe meer overredingskracht onze boodschap naar het bedrijf zal hebben. U kunt lid worden door zich telefonisch aan te melden bij het Zwitserse kantoor van de Vakbond of u kunt dit direct online doen via de Zwitserse website.

De Vakbond organiseert een protestactie bij de tewaterlating van de nieuwe schepen van Viking River Cruises op woensdag 24 maart in Amsterdam. Neem contact op via [email protected] als u wilt meedoen aan deze protestactie.

Nautilus plant vervolgacties gedurende het cruise-seizoen dat op de Rijn in de lente begint. Kijk in de sectie Evenementen om te zien waar de protestacties plaatsvinden

Word lid

Word lid

Bent u ook een maritieme professional? Dan zijn wij ook voor u de beste professionele maritieme vakbond!

Voordelen Meld u nu aan!