Standpunt over uitstoot

The Union is campaigning to ensure that the voices of seafarers and boatmen are heard when any decisions are made on emissions reduction targets.
Wereldwijde klimaatverandering is een punt van zorg in de maritieme bedrijfstak en Nautilus ondersteunt maatregelen voor het terugdringen van schadelijke uitstoot door zee- en binnenvaartschepen. Wij maken ons echter zorgen over de druk van doelstellingen die zonder specifiek oog voor behoeften van de bedrijfstak worden aangevoerd. De Union voert campagne voor het luisteren naar zeevarenden en binnenschippers bij besluiten over beoogde reductie van uitstoot.

Inhoud van deze campagne

Hoewel de scheepvaart de meest energiezuinige wijze van massatransport is, is de uitstoot in de bedrijfstak sinds 1990 verdubbeld en is er een verdere toename van 50% tegen 2020 geraamd.

De opwarming van de aarde en de noodzaak tot het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide (CO2), stikstofoxide (NOx) en zwaveloxide (SOx) staan hoog op de politieke agenda, waarbij internationaal is overeengekomen om de totale uitstoot in 2002 ten opzichte van 1990 met 40% en in 2050 met 80% te hebben teruggedrongen.

De maritieme bedrijfstak staat daarom onder toenemende politieke druk om zichzelf te verplichten tot het terugdringen van de uitstoot  volgens  de internationale doelstellingen. De Internationale Maritieme Organisatie staat onder druk om snel overeenkomsten in te voeren voordat de EU of de VN ingrijpt/-en.

Het IMO MARPOL-verdrag Bijlage VI voorziet in een progressieve reductie van SOx-uitstoot van schepen, waarbij de internationale zwavelgrenswaarde afneemt van 3,5% in 2012 tot 0,50% in januari 2020. Voor NOx-uitstoot zijn ook progressieve reducties ingevoerd, met name voor nieuwe schepen.

Ook zijn er zorgen over de gezondheid en veiligheid van onze leden. De risico's van blootstelling aan zwavel- en roetuitstoot zijn voor zeevarenden groter, door de slechte kwaliteit olie die voor zware brandstof wordt gebruikt. Blootstelling aan deze schadelijke stoffen wordt in verband gebracht met longkanker en aandoeningen aan de luchtwegen.

Wat we willen bereiken

Nautilus voert campagne voor doelstellingen voor reductie van uitstoot, waarbij de banen en gezondheid en veiligheid van onze leden niet in het geding komen en geen platform voor oneerlijke concurrentie worden waarop sommige landen niet meedoen en daardoor de kosten aanzienlijk kunnen verlagen. Wij willen zeker zijn dat nieuwe technologieën worden onderzocht als een middel voor reductie van uitstoot en het ontwikkelen van schonere brandstof.

De Union is ook bezorgd dat onze al overwerkte bemanningen door het invoeren van nieuwe technologieën of projecten voor reductie van uitstoot nog harder moeten werken. Kapiteins en officieren werden gedurende de laatste 20 jaar geconfronteerd met veel meer papierwerk en de Union blijft campagne voeren om te voorkomen dat reductie van uitstoot deze last nog zwaarder maakt.

Criminalisering is ook een grote zorg voor leden (zie onze speciale campagneactiviteiten hiervoor) en vervuiling is een cruciaal gebied waarop leden risico's lopen. De Union voert campagne om te voorkomen dat zeevarenden de zondebok worden bij een verontreinigingsincident en beschermt en vertegenwoordigt leden waarbij zo'n situatie dreigt.

Wat we al hebben bereikt

In 2010 vroeg Nautilus de leden in het kader van een onderzoek naar hun mening over voorgestelde maatregelen voor reductie van uitstoot. Deze meningen werden nationaal en internationaal gecommuniceerd om er zeker van te zijn dat er rekening werd gehouden met de meningen van zeevarenden bij het bespreken van reductiedoelstellingen en methodes om deze te behalen.

Wat er volgt

Leden kunnen op de hoogte worden gehouden over deadlines voor reductie en nagaan welke landen zich tot de doelstellingen hebben verplicht in de Telegraph. In het Professioneel en technisch (P&T) forum van de Union komen internationale wetgeving en de gevolgen ervan voor de bedrijfstak ook regelmatig aan de orde. Als u als lid een mening wilt ventileren of wilt meedoen aan debatten over reductie van uitstoot, dan ben u welkom bij het volgende P&T forum.

Als u werkzaam bent in de maritieme bedrijfstak en bezorgd bent over de manier waarop de IMO en de lidstaten over reductie van uitstoot spreken, maar u geen Nautilus lid bent, meld u dan nu aan om uw stem te laten horen.

Word lid

Word lid

Bent u ook een maritieme professional? Dan zijn wij ook voor u de beste professionele maritieme vakbond!

Voordelen Meld u nu aan!