Vermoeidheid

Measure fatigue on Project Horizon
Nautilus is van mening dat vermoeidheid bij zeevarenden een van de grootste bedreigingen van de gezondheid en veiligheid in de scheepvaartindustrie vormt. De Union blijft de nadruk leggen op de vele bewijzen van rampen als gevolg van slaperigheid en voert campagne voor doeltreffender regelgeving tegen te lange werktijden.

Inhoud van deze campagne

De scheepvaart is een bedrijfstak waarin 24/7, in meerdere landen en tijdzones en vaak volgens strikte planningen wordt gewerkt. Maar door de in toenemende mate intensieve aard van scheepvaartactiviteiten moeten zeevarenden vaak lang en onregelmatig werken, waarbij factoren als geluid, trillingen, aanleggen in havens en slecht weer een kwantitatief en kwalitatief goede slaap bemoeilijken.

Er zijn veel voorbeelden van scheepsrampen als gevolg van slaperigheid, waaronder het stranden van de tanker Exxon Valdez in 1989, het kapseizen van de Herald of Free Enterprise in 1987 en het stranden van de bulk carrier Shen Neng 1 in het Great Barrier Reef in 2010.

Nautilus is ook bezorgd over de gezondheidsproblemen bij zeevarenden die lang en onregelmatig werken, waarbij deze ploegendiensten in verband worden gebracht met maag-darmproblemen zoals indigestie, pijn in de onderbuik, constipatie, chronische gastritis en maagzweren, hart- en vaataandoeningen zoals hoge bloeddruk en coronaire hartziekte en meer vatbaarheid voor minder ernstige ziektes, zoals verkoudheden, griep en maag-darmontstekingen.

Vermoeidheid wordt ook in verband gebracht met een breed scala aan negatieve prestatie-indicatoren, waardoor de kans op fouten en ongevallen op het werk kan toenemen – met duidelijke effecten op taken die cruciaal voor de veiligheid zijn en waarbij waakzaamheid en bewaking, besluitvorming, alertheid, snelle reacties, opsporend vermogen en een goed geheugen vereist zijn.

Wat we willen bereiken

A graphic of the Martha 1 tool measuring fatigue Project Horizon's Martha fatigue-measuring tool.

Nautilus is van mening dat de bestaande regelingen voor werk- en rusttijden voor zeevarenden volstrekt ontoereikend zijn. Conform de regelgeving van de Internationale Arbeidsorganisatie (sociale bepalingen) mogen zeevarenden maximaal 91 uur per week werken – maar conform de amendementen van de STCW 2010 van de Internationale Maritieme Organisatie (veiligheidsbepalingen) is een werkweek van 98 uur gedurende maximaal twee weken in 'uitzonderlijke' situaties toegestaan.

De Union is bezorgd dat de regelingen voor minimale veilige bemanningsniveaus ook ontoereikend zijn en geen afspiegeling vormen van de werkelijkheid van het werken en de vereisten op schepen. Ondanks een merkbaar kleinere toestroom van bemanning in de laatste tientallen jaren, is de hoeveelheid werk voor zeevarenden toegenomen en nemen nieuwe verantwoordelijkheden, zoals die in verband met internationale beveiligingsvoorschriften, meer plichten met zich mee.

Nautilus voert daarom campagne voor betere regelingen en – op de korte termijn – betere handhaving van de bestaande regelingen. De Union zorgt voor bescherming van kapiteins die nog niet uitvaren om hun bemanningen voldoende rust te geven en dringt aan op voldoende rustperioden voor zeevarenden die na een vlucht naar het buitenland moeten beginnen met hun werk.

Wat we al hebben bereikt

Nautilus is een voortrekker bij de internationale campagne tegen vermoeidheid op zee en de Union kan bogen op vele succesvolle pogingen om het probleem, nationaal, regionaal en internationaal op de agenda te krijgen.

Al in 1995 deed NUMAST, de voorgangervakbond van Nautilus in het VK, onderzoek onder leden om de omvang van het probleem aan te tonen. Hierbij meldde 50% dat men meer dan 85 uur per week werkte. Het onderzoek van NUMAST was mede het startschot voor een belangrijke nieuwe studie door het Centre for Occupational and Health Psychology van de Universiteit van Cardiff. Uit het daaruit resulterende rapport uit 2006 bleek dat maar liefst één op de vier wachten meldde tijdens de wacht in slaap te zijn gevallen en dat meer dan 50% geen gelegenheid kreeg om zes uur achter elkaar te slapen.

Nautilus werd daarna één van de 11 industriële en academische partners in het door de EU gefinancierde onderzoeksinitiatief Project Horizon voor onderzoek naar de gevolgen van slaperigheid op de cognitieve vaardigheden van zeevarenden. Bij dit baanbrekende onderzoek werd gestreefd naar meer begrip voor vermoeidheid bij zeevarenden door een wetenschappelijke analyse van gegevens uit realistische werkscenario's en de medewerking van ervaren wachten op scheepssimulatoren. Het project tilde de kennis op dit gebied naar een hoger niveau, omdat het de verbanden tussen slechtere prestaties en bepaalde werkpatronen aantoonde en gevalideerde, wetenschappelijk en statistisch robuuste resultaten opleverden die kunnen worden gebruikt voor het mede bepalen van veilige werkpatronen in de belangen van een veilig leven op zee, de veiligheid en bescherming van het zeevervoersysteem en de bescherming van het zeemilieu.

Wat er volgt

Nautilus blijft de gevaren door vermoeidheid van zeevarenden onder de aandacht brengen. De Union voert lobby's bij politici en regelgevende organen over de hele wereld om de resultaten van Project Horizon te benadrukken en te pleiten voor een verbeterde wetgeving.

De Union voert ook campagne voor het aannemen van vermoeidheidsbeheersingstechnieken door de scheepvaartindustrie. Nautilus is van mening dat reders, maatschappijen, maritieme regelgevende instanties en zeevarenden zich door deze strategieën volledig bewust zijn van de manier waarop slaperigheid kritieke prestaties kan ondermijnen en geeft advies voor het herkennen en ondervangen van de gevolgen van vermoeidheid, zodat ze werkpatronen op zee zo veilig en gezond mogelijk kunnen organiseren.

Een van de uitkomsten van Project Horizon was de ontwikkeling van een prototype vermoeidheidsbeheersingstool – MARTHA – die via wetenschappelijk geverifieerde gegevens mede bepaalt welke delen van een reis of een wachtperiode met het oog op vermoeidheid het meest kritiek zijn, waardoor er tijdig voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen. Nautilus dringt aan op het algemeen toepassen van deze technologie als onderdeel van een 'cultuuromslagprogramma' tegen vermoeidheid en om mogelijke gevaren bij zeevarenden en maatschappijen onder de aandacht te brengen.

Nautilus bepleit ook nader onderzoek naar de gezondheids- en veiligheidsproblemen bij overmatige werkuren op zee.

Word lid

Word lid

Bent u ook een maritieme professional? Dan zijn wij ook voor u de beste professionele maritieme vakbond!

Voordelen Meld u nu aan!