Vrachtvervoer per schip

Vervoer via de kustwateren en de binnenvaart (ook wel bekend als cabotage) heeft veel voordelen ten opzichte van vervoer over de weg en per spoor. Nautilus voert campagne om ervoor te zorgen dat nationale overheden en Europese regelgevende instanties vrachtvervoer per schip blijven ondersteunen en stimuleren.

Inhoud van deze campagne

Het Europese vasteland telt meer dan 37.000 km binnenvaarwegen die honderden steden en vele landen met elkaar verbinden. In het VK wordt ook een klein aantal binnenvaarwegen nog steeds gebruikt voor vrachtvervoer en de kustwateren kunnen wel eens de 'snelwegen van de zee' worden.

Vrachtvervoer per schip is een concurrerend en milieuvriendelijk alternatief voor vervoer over de weg en per spoor. Het zorgt ook voor minder files op de weg en is altijd uitermate veilig.

Desondanks worden leden uit de branche geconfronteerd met problemen die arbeiders in andere sectoren van de maritieme bedrijfstak bekend in de oren klinken – lange werktijden, gebrek aan opleiding en ontwikkeling en druk op hun banen wanneer er arbeiders uit lagelonenlanden worden aangenomen met salarissen die onder de Europese levensstandaard liggen.

Veel transport- en logistieke bedrijven benutten de binnenvaart en de kustwateren niet ten volle en de overheidssteun voor het aanhouden van deze vaarwegen, met name in het VK, is meer dan ooit tanende.

Op het vasteland van Europa worstelt de binnenvaartsector met de wereldwijde economische terugloop, met een aanzienlijke afname van de vrachtvolumes op de Rijn en andere grote vaarwegen in de EU en de Europese Economische Ruimte (EER). De sector heeft ook te lijden onder overcapaciteit waardoor de vervoerstarieven worden gedrukt.

Wat we willen bereiken


De Union is van mening dat vrachtvervoer per schip moet worden beschermd en aangemoedigd in heel Europa en dat er veel meer goederen langs deze weg moeten worden vervoerd. We willen ons sterk maken voor de banen en vaardigheden van het binnenvaartpersoneel en zorgen voor een eerlijke concurrentie, zonder dat bedrijven personeel aannemen met salarissen onder de levensstandaard van de landen waarin ze actief zijn.

We voeren campagne voor het aanmoedigen van het gebruik van en investeren in bestaande vrachtvaarwegen, met name via het project TEN-T van de EU en de sociale partners.

Nautilus wenst meer aanwezigheid van de vakbond in de sector en dat de beleidslijnen van de Europese Commissie voor de volgende vijf jaar de branche ondersteunen.

Nautilus maakt zich ook sterk voor een goede training en certificering, vergelijkbaar met de STCW [link to legislation], van binnenvaartpersoneel, zodat uiterst deskundige en gekwalificeerde binnenschippers op alle Europese vaarwegen kunnen werken.

Wat we al hebben bereikt

Nautilus heeft gelobbyd bij Europese overheden ter ondersteuning van de overeenkomst tussen de sociale partners over werktijden in de binnenvaartsector. Deze overeenkomst regelt de rusttijden en andere arbeidsomstandigheden in de sector maar ondervindt tegenstand van overheden, waaronder het VK.

De Union heeft via de Europese Transportarbeiders Federatie (ETF) een gids met de naam ‘River Speak’ uitgebracht, met daarin basiszinnen voor binnenschippers die voor hun werk door een aantal Europese landen met verschillende talen reizen.

Wat er volgt

Via de ETF en de sociale partners blijft de Union standaard trainingsresultaten voor de sector inbrengen (een aanpak die als zinvoller wordt beschouwd dan een geheel voorgeschreven curriculum). Een andere belangrijke doelstelling is de harmonisatie van binnenschippercertificaten, waardoor een binnenschippercertificaat uit een Europees land in het gehele continent geldig zou zijn.


De Union onderzoekt ook samen met de Rijncommissie manieren waarop EER-landen kunnen werken aan meer harmonisatie langs de Rijn.

Word lid

Word lid

Bent u ook een maritieme professional? Dan zijn wij ook voor u de beste professionele maritieme vakbond!

Voordelen Meld u nu aan!