Aanvragen vaarbevoegdheids- bewijzen STCW-2010 op schema maar nog lang niet afgerond

Kiwa

Zeevarenden die in het bezit zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs conform de STCW-95 code zullen dit vaarbevoegdheidsbewijs vóór 31 december 2016 moeten omzetten naar een vaarbevoegdheids- bewijs conform de STCW-2010 code. Om die reden zijn er door Kiwa Register erg veel aanvragen te verwerken.

Op stoom

Het aantal aanvragen is het eerste halfjaar in 2016 verdubbeld t.o.v. een gemiddeld jaar. Dat is positief en betekent dat zeevarenden en rederijen proactief vaarbevoegdheidsbewijzen omzetten naar de STCW-2010 code.

Nog niet alle vaarbevoegdheidsbewijzen omgezet

Voor het resterende deel van het jaar verwacht Kiwa nog veel aanvragen voor het omzetten van vaarbevoegdheden met een geldigheidsdatum tot 31-12-2016. Daar is Kiwa Register op voorbereid en doet er alles aan om de levertijden op orde te houden. Kiwa Register adviseert echter op tijd de aanvraag in te dienen zodat u aan het einde van jaar geen zorgen hebt over de geldigheid van uw vaarbevoegdheidsbewijs na 1-1-2017. 

Vaartijd

Voor het verlengen van uw vaarbevoegdheidsbewijs dient u rekening te houden met de minimale vaartijdeis. Deze is 12 maanden in de voorgaande vijf jaar of 3 maanden in de voorgaande zes maanden op het moment dat u de aanvraag indient.

Steuerhaus

Maritiem officieren varend in nautische én technische discipline

Voor maritiem officieren die zowel als stuurman als werktuigkundige varen geldt dat in beide disciplines relevante vaartijd moet worden aangetoond. Dat wil zeggen 12 maanden vaartijd in een stuurman functie én 12 maanden vaartijd in een werktuigkundige functie. In deze situatie worden ook de maroff functies verlengd.


Maritiem officieren varend in 'maroff' disciplines

Indien u vaart in een maritiem officier functie dan is 24 maanden vaartijd voldoende om uw bevoegdheden in alle disciplines te verlengen, naast de maroff functies dus ook de stuurman en werktuigkundige functies.

Vaartijd in één discipline

Mocht u in één discipline hebben gevaren dan vervallen automatisch de overige disciplines. Zo kan het zijn dat een zeevarende met bevoegdheden als maritiem officier alleen als stuurman heeft gevaren waardoor bij de verlenging van het vaarbevoegdheidsbewijs de maritiem officier functies en werktuigkundige functies vervallen. 

Ophogen/uitbreiden van uw bevoegdheden

Met relevante ervaring is het mogelijk om uw bevoegdheden op te hogen, hoe dat is geregeld staat in het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart. Kijkt u voor de mogelijkheden naar de informatie op de website van Kiwa Register, kiwaregister . Ook op de website van ILT, is veel informatie beschikbaar in de vorm van de gids uitvoering Wet zeevarenden, ilent.nl

Aanvullende certificaten

Om een vaarbevoegdheidsbewijs conform STCW 2010 aan te vragen, dienen stuurlieden en kapiteins aan te tonen in het bezit te zijn van de opleiding ECDIS en radarnavigator (management level). Werktuigkundigen dienen de opleiding hoogspanning te volgen. Maritiem officieren moeten aantonen te voldoen aan ECDIS, radarnavigator (management level) en hoogspanning. Houders van een vaarbevoegdheidsbewijs waarvoor in het verleden wettelijk al diende te worden aangetoond dat aan de eis van Radarnavigator (ARPA ML) werd voldaan, kunnen wat deze eis betreft volstaan met het overleggen van hun vaarbevoegdheidsbewijs.


Het betreft de volgende bevoegdheden:

  • Kapitein alle schepen
  • Eerste stuurman alle schepen
  • Kapitein kleine schepen
  • Eerste maritiem officier alle schepen

dinsdag, september 13, 2016