John de Wolf en minister Asscher trappen Nautilus WAW af

Oud Feyenoord speler John de Wolf - de aftrap van het nieuwe Nautilus/FNV adviescentrum Werken Aan Werk (WAW)

Oud Feyenoord speler John de Wolf verrichtte op 4 september, samen met demissionair minister Asscher (SZW) en FNV voorzitter Han Busker, de aftrap van het nieuwe Nautilus/ FNV adviescentrum Werken Aan Werk (WAW).

Ook de andere 4 landelijke FNV WAW centra werden officieel geopend. Plaats van handeling: FNV Regionaal Vakbondshuis Rotterdam.

Tevens ging een speciale filmclip met John de Wolf en een WAW deelnemer (geschoten in de Kuip) deze middag live.

Werken Aan Werk (WAW)

Werken Aan Werk is er voor om werknemers (van alle leeftijden) die ontslagen dreigen te worden of net hun baan hebben verloren zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen. WAW biedt werknemers: gratis advies, begeleiding en training bij (dreigend) ontslag om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De service staat ook open voor niet-leden en is kosteloos.

Trots en eigenwaarde

‘Ik ben trots op de FNV, dat ze met dit project werkzoekenden een extra steun in de rug geven om weer een nieuwe baan te vinden’, aldus demissionair minister Asscher tijdens de opening. ‘Het valt niet mee om ineens zonder werk te zitten. Ik hoop dat we met dit project werkzoekenden trots en eigenwaarde kunnen teruggeven. En ook dat het enthousiast wordt opgepakt door iedereen die met dit project te maken krijgt.’

Terugknokken

John de Wolf, die veel werkzoekenden, vaak via sportactiviteiten, helpt zich weer ‘terug te knokken’ richting een nieuwe baan, gaf aan ‘dat hij ‘graag zijn steentje bij wil dragen aan het stimuleren van werkzoekenden richting een nieuwe baan’. ‘Ik spreek bewust over werkzoekende in plaats van werkloze. Dat staat al actiever. Ik ben zelf trots op elke werkzoekende die weer een baan vindt.’

FNV voorzitter Han Busker stelde dat het WAW project ‘uitstekend past bij de FNV agenda: ‘Gaan voor echte banen, koopkracht en bestaanszekerheid’.

Nautilus vice voorzitter Sascha Meijer gaf aan dat Nautilus ook actief meekijkt naar nieuwe kansrijke sectoren met nieuwe werkgelegenheid, ‘zoals in de sector Offshore Wind.’

Persoonlijke begeleiding en training bij dreigende werkloosheid

De kracht van de werkwijze van FNV/Nautilus Werken Aan Werk is die persoonlijke, intensieve en individuele begeleiding, de vertrouwensband tussen de trajectadviseur en de werkzoekende, aandacht voor de emotionele gevolgen van het ontslag en praktische, direct toepasbare adviezen en trainingen. Daarnaast beschikken de vakbond en zijn partners in dit project over vele bestuurders die dagelijks op de werkvloer komen en een grote kennis van de arbeidsmarkt meebrengen.

FNV Werken Aan Werk wordt in eerste instantie tot eind 2018 uitgevoerd als een experiment in het kader van het Sociaal Akkoord 2013, mede gesubsidieerd door het ministerie van SZW. Afhankelijk van het succes wordt dan bezien in hoeverre de vakbeweging weer structurele betrokkenheid krijgt bij de arbeidsbemiddeling en sociale zekerheid. Die verdween in 2001 met de vorming van het UWV.

Nautilus/FNV Werken Aan Werk

Voor meer informatie over Nautilus Werken Aan Werk kunt u contact opnemen met Nautilus trajectadviseur Jelle de Boer.
Tel: 06 155 39 730
Email: jdeboer@nautilusint.org

 

 

Photo: John de Wolf met Nautilus werknemers: Hans Walthie, Jelle de Boer, Sascha Meier, Renko Renaud : Beeldboot/Gertjan Kooij 

dinsdag, september 05, 2017