Niemand de laan uit bij Stena Line!

Niemand de laan uit bij Stena Line

Dat was de uitkomst van twee drukbezochte ledenvergaderingen, op 25 juli door Nautilus georganiseerd aan boord van de Stena Hollandica en op het Nautilus kantoor in Rotterdam.

Nautilus hoofdbestuurder Charley Ramdas: ‘Onder de medewerkers bij Stena Line heerst veel onrust en boosheid over het voorgenomen besluit van de Stena directie een time-charter contract, inclusief volledige bemanning, voor 2 schepen af te sluiten en de huidige RoRO schepen, de Capuchine en Severine, uit de vaart te nemen per januari 2018. Want het bedrijf heeft hen tegelijkertijd medegedeeld geen gedwongen ontslagen uit te sluiten. Zo gaat dat natuurlijk niet. Als Nautilus willen wij nu eerst een gesprek aan gaan met de Stena directie over nut en noodzaak van dit onzalige plan. Bovendien hebben onze leden en andere Stena Line medewerkers ons duidelijk de boodschap meegegeven: ‘Wat er ook gebeurt, niemand de laan uit bij Stena Line!’

Stevig signaal afgeven

ledenvergadering Stena Line

Charley Ramdas: ‘Het viel me bovendien op dat de bereidheid om alvast een ‘stevig signaal’ af te geven met elkaar als werknemers duidelijk aanwezig is. Daarnaast gonst het inmiddels rond dat het contract met de nieuwe vrachtschepen al afgerond zou zijn. Echt schandalig…mocht dit kloppen. Zo ga je niet met elkaar om!’

Gesprek met Stena Line directie op 25 augustus

Inmiddels is er, op dringend verzoek van Nautilus, op vrijdag 25 augustus een afspraak gemaakt tussen de Stena Line directie, Nautilus bestuurders en een aantal Nautilus kaderleden om de onheilspellende plannen van de Stena Line tegen het licht te houden. Charley Ramdas:’ Uiteraard leggen wij dan meteen ook het signaal ‘Niemand de laan uit’ tijdens dit gesprek op  tafel.’
Inmiddels heeft Nautilus een toelichtende circulaire aan alle Stena Line leden gestuurd onder de veelzeggende titel:

‘SAMEN ER VOOR GAAN: NIEMAND DE LAAN UIT!’

maandag, juli 31, 2017