Niemand de poort uit bij Stena Line…ook niet in de UK!

Niemand de poort uit bij Stena Line ook niet in de UK

Tevredenheid alom aan boord van de Stena Hollandica dinsdagochtend 26 september. Toen kwamen Nautilus bestuurders Marcel van Dam en Maarten Keuss, samen met Nautilus communicatie adviseur Hans Walthie en stagiair Renko Renaud de Stena Line medewerkers feliciteren met hun geslaagde missie voor de Nederlandse officieren bij Stena Line: ‘Niemand gedwongen de poort uit!’. 

Het had echter niet veel gescheeld of de 5 Stena Line schepen onder Nederlandse vlag hadden dinsdagmiddag 26 september nog een vlootbreed protestsignaal afgegeven. Want tot op dat moment wilde de Stena Line directie nog altijd geen werkgelegenheidsgarantie afgeven aan de Nederlandse officieren.  Maar op maandagmiddag 25 september deelde Stena Line via een interne MEMO mee aan de bemanning op de schepen mee dat ‘wij de werkgelegenheid garanderen van alle huidige zeevarenden in dienst van Stena Line B.V.’

Samen met onze Nederlandse leden

Nautilus bestuurder Marcel van Dam: ‘Samen met onze leden hebben wij ons vanaf het begin af aan op het standpunt gesteld: ‘Niemand gedwongen de poort uit!’  En samen met onze leden hebben we hier hard voor geknokt. De actiebereidheid was daarom op alle schepen ongekend groot. Dat heeft de Stena Line directie goed begrepen en daarom hebben we dit traject nu positief kunnen afsluiten met elkaar. Dat is ook een groot compliment voor onze Nederlandse Nautilus leden, die hebben laten zien dat solidariteit met elkaar positief uitpakt!’

Handtekeningenactie UK leden

‘Wat echter nog steeds niet rond is’, vervolgt Marcel van Dam, ‘is het afgeven van een werkgelegenheidsgarantie voor de Engelse officieren van de Stena Line. Gedurende ons actietraject hebben we steeds nauw met onze Engelse vakbondsbestuurder in contact gestaan. Eerst leek het erop dat het ook aan die kant goed zou komen. Maar nu blijkt dat de strijd daar bepaald nog niet is gestreden. We zijn daarom nu ook handtekeningen aan het ophalen om onze Engelse collega’s te steunen.’

Motie Nautilus UK jaarvergadering

Inmiddels is op de jaarvergadering van de UK branch van Nautilus International op 3 oktober een motie aangenomen waarin het dreigend banenverlies aan de Engelse kant bij Stena Line wordt veroordeeld.

Aan de Engelse officieren van Stena Line wordt wellicht gevraagd of zij stakingen of andere acties ondersteunen, tenzij het bedrijf serieuze onderhandelingen start over het dreigende banenverlies onder Britse zeevarenden die werkzaam zijn in de Noordzeeservice van Stena Line, zo waarschuwt Nautilus.

De aanwezige leden tijdens de UK brancheconferentie stemden unaniem vóór een door het nationaal comité ingediende motie waarin zorg werd uitgesproken over de 'onacceptabele positie' die het bedrijf inneemt bij het uit de vaart halen van de onder Britse vlag varende vrachtschip Capucine. Tijdens de conferentie spraken de aanwezigen hun misnoegen uit over de beslissing van de Stena Group om de twee tijdbevrachtingsschepen in te zetten op de route Killingholme-Europoort.

Baanbehoud Britse zeevarende leden

De conferentie verwelkomde het feit dat er in Nederland banen behouden blijven, maar betreurt het 'discriminerende gedrag van de werkgever ten opzichte van Britse zeevarenden'. Waarbij wordt opgemerkt dat, hoewel Nautilus gesprekken en onderhandelingen is begonnen om de banen van Britse zeevarende leden te beschermen en Stena BV is teruggekomen op zijn besluit voor wat betreft de Nederlandse bemanning, het management in de UK zijn standpunt handhaaft inzake mogelijke ontslagen onder de Britse officieren. In de motie wordt ook de zorg uitgesproken dat de acties van de werkgever mogelijk strijdig zijn met het Britse en Europese arbeidsrecht en Stena Group wordt opgeroepen om zijn Britse personeel op dezelfde wijze te behandelen als het Nederlandse personeel.

Steun voor mogelijke acties

De conferentie sprak zijn steun uit voor 'noodzakelijke vereiste actie’, zowel industrieel als juridisch', om te garanderen dat Britse Nautilus-leden dezelfde behandeling krijgen als hun Nederlandse collega's die op dezelfde route werken. Tevens heeft Nautilus opgeroepen om 'alle mogelijke juridische wegen te bewandelen, voor zover leden de wettelijke grondslag hebben voor het indienen van claims wegens discriminatie, voor de bescherming van TUPE (Transfer of Undertakings - Protection of Employment) en het niet in acht nemen van ontslagcriteria'.

De conferentie waarschuwde verder dat als het bedrijf geen serieuze onderhandelingen met de vakbond opent, 'Nautilus International mogelijk zal overwegen of er een conflictsituatie is ontstaan en zijn leden een stemming zal voorleggen over stakingen en/of het voeren van industriële acties, in aanvulling op het verkennen van alle toepasselijke juridische wegen'.

Gelijke behandeling

Mark Dickinson, General Secretary van Nautilus merkt op: 'Dit is een zeer ernstige situatie en onze leden hebben onmiskenbaar duidelijk gemaakt dat zij het niet tolereren dat het bedrijf de zeevarenden aan de ene kant van de Noordzeeroute uitspeelt tegen hun collega's aan de andere kant. Aan beide zijden van het Kanaal dient er sprake te zijn van gelijke behandeling en het bedrijf moet zich bewust zijn van de risico's die oneerlijke behandeling van zijn personeel uit de UK met zich meebrengt.

 

maandag, oktober 09, 2017