Veel persaandacht voor Nautilus Rivier Cruise campagne

Rivercruise action week NL

Op 5 april ging in Amsterdam (en ook in Bazel) de Europese River Cruise campagne van start. Een internationale ETF campagne van Europese transportbonden en Nautilus International voor meer loon en betere werkomstandigheden.

De neerwaartse trend qua werkomstandigheden de laatste jaren:

Steeds minder personeel moet steeds meer passagiers bedienen…
Overbezetting van bemanningshutten; met soms wel 3 bemanningsleden in 1 kleine hut!
Steeds harder werken en steeds langere werkuren…
Verschillende lonen voor verschillende nationaliteiten = sociale dumping
Gebrek aan medische en andere sociale (verzekerde) voorzieningen!

Werkgevers sluiten deuren voor vakbonden

Nautilus Binnenvaart bestuurder Carl Kraijenoord: ‘De personeelsleden (nautische bemanning en hotel-, restaurant en catering personeel) krijgen te maken met steeds meer onzekerheid over lonen en arbeidsvoorwaarden. Zo verdient horecapersoneel aan boord gemiddeld 600 tot 800 euro netto per maand en ze zitten ook nog vaak met drie man op een kleine hut. Werkdagen van meer dan twaalf uur zijn schering en inslag. Het gaat dan vooral om Roemenen, Bulgaren, Serviërs en Kroaten.

Rivercruise NL CK Carl Kraijenoord (rechts)

'Deze vorm van sociale dumping moet zo spoedig mogelijk stoppen. Onze actie kreeg veel persaandacht. Kennelijk iets teveel voor sommige werkgevers. Want het werd ons verboden aan boord te komen, waardoor er van vrij vakbondswerk geen sprake kon zijn. Wel hebben we de afspraak gemaakt binnenkort, met een vertegenwoordiger van de werkgevers erbij, alsnog aan boord te gaan om met de medewerkers te praten.’

Controle naar werken op riviercruise schepen

Inmiddels zijn inspecteurs van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoeken gestart naar de arbeidsomstandigheden op riviercruiseschepen. De inspectie van het ministerie doet op dit moment onderzoek naar het werken op de schepen en kijkt dan naar de wet arbeid vreemdelingen, het minimum loon en arbeidstijdenregelingen.

Op 3 april stuurden de ETF en Nautilus een open brief aan de Amsterdamse Economie wethouder Kajsa Ollongren om zich hard te maken voor betere arbeids- en leefvoorwaarden voor werknemers aan boord van de rivier cruiseschepen. In deze brief staat onder meer: ’U faciliteert immers al jaren de booming rivier cruise industrie in de haven van Amsterdam. Goed voor de lokale Amsterdamse economie ook. Daar is niks mis mee. Waar echter wel veel mis mee is, zijn de ronduit slechte arbeids- en leefvoorwaarden van de hardwerkende medewerkers in deze industrie’.

Reactie Amsterdamse Haven

Volgens havenwoordvoerster Anja Kiewit is het Amsterdamse havenbedrijf niet bevoegd voor dit soort controles. Tegen het Noordhollands Dagblad vertelde ze: ‘Onze havenbeambten zien toe op een veilige, vlotte doorgang van het scheepvaartverkeer. Inspecties van lading en controle van ladingpapieren hoort daarbij. Ze bezoeken ook regelmatig riviercruiseschepen en kijken dan of zij voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu. Zijn er bijvoorbeeld voldoende zwemvesten aan boord, hoe gaat het schip om met zijn olie.’ De medewerkers fungeren wel als ogen en oren in het havengebied. ‘Indien zij melding krijgen van misstanden zullen zij dit aankaarten bij de bevoegde instantie: de inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en nationale politie (die internationaal samenwerken in Aquapol verband). Zij zijn de bevoegde autoriteiten om tegen mogelijke misstanden aan boord op te treden.’

Europese hart

River cruise NL Amadeus c Gelijktijdig wordt er deze gehele week campagne gevoerd rondom River Cruise schepen in: België, Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Bulgarije en Zwitserland.

Amsterdam staat bekend als het Europese hart en opstappunt van de River Cruise sector.

Foto’s: Beeldboot

donderdag, april 06, 2017