Komt allen naar de ledenvergaderingen tegen uitholling van uw pensioen!

Pensioen Binnenvaart

Op 17 november nodigden wij u al uit voor een drietal pensioenbijeenkomsten.

Nadien is gebleken dat de werkgevers in de Koopvaardij met elkaar hebben vergaderd en dat de uitslag is dat zij sterk neigen naar een premieverlaging in plaats van een gedeeltelijke reparatie van uw partnerpensioen of voor een hogere opbouw van het ouderdomspensioen. De reders spreken hier met elkaar nog over verder, hun standpunt is dus nog niet definitief.

De reden dat de reders dit signaal afgeven is de slechte economische situatie in de Koopvaardijsector.

Hiermee tornen de reders echter wel aan uw pensioenopbouw. Dit terwijl we nog in 2015 een pensioenakkoord hebben gesloten waarin goede afspraken zijn gemaakt over het premiebudget.

Wij willen deze recente ontwikkelingen met zoveel mogelijk van onze leden bespreken. 

Graag roepen we u op om massaal te komen meepraten over uw pensioen op:

Dinsdag 5 december 2017 om 10.00 uur in het Best Western Plus Berghotel,
Utrechtseweg 225 te Amersfoort

Donderdag 7 december om 14.00 uur in het Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp, Energieweg 2 om 14.00 te Rotterdam

Komt dus allen! En zegt het voort!

Meld u svp aan via het mailadres [email protected]

Met vriendelijke groet,

 

Marcel van den Broek, Marcel van Dam, Sascha Meijer

 

maandag, november 27, 2017