Strategic Campaigns

Strategic campaigns launch
Nautilus International heeft een nieuwe afdeling opgezet die middels een beperkt aantal gerichte strategische campagnes gaat werken aan kwesties die het dagelijks leven van onze leden daadwerkelijk kunnen verbeteren.

De maritieme sector is een internationale bedrijfstak met lokale relevantie.

In het kader van deze grootschalige kwesties zal de vakbond meer middelen gaan inzetten voor strategische campagnevoering — waarbij we deze mondiale uitdagingen willen aanpakken om betere voorwaarden voor onze leden te realiseren.

Deze strategische campagnes zijn echter niet de enige aandachtsgebieden waar de vakbond campagne voert. Ze zijn vooral bedoeld om onze activiteiten richting te geven en van specifieke doelstellingen te voorzien. U kunt de volledige lijst met zaken waarvoor Nautilus campagne voert, nalezen in de sectie Campagnes van onze website.