Fair treatment

Ongevallen komen voor in elke branche, maar als het eenmaal zo ver is gekomen, behandelt geen enkele andere branche zijn arbeiders als criminelen. Bij maritieme ongevallen wordt er vaak geïmpliceerd dat zeevarenden op een of andere manier uit waren op een aanvaring, letsel of het lekken van vloeistoffen.

Achtergrond

Uit een enquête onder onze leden in 2010 bleek dat, hoewel het aantal gevallen van criminalisering relatief laag is, meer dan 90% zich zorgen maakt over de toenemende criminalisering van de bedrijfstak en aangeeft dat dit hun kijk op werken in de scheepvaart beïnvloedt.

We willen dat alle maritieme professionals worden gerespecteerd en veilig kunnen werken, zodat de maatschappij gewoon kan blijven doordraaien.

In de LRD-ledenenquête van 2015 waardeerden de respondenten eerlijke behandeling/criminalisering als het op twee na belangrijke campagne-onderwerp voor de Vakbond (na maritieme werkgelegenheid en vaardigheden).

Doelen

Met deze campagne willen we meer erkenning krijgen voor de rechten van zeevarenden in de Internationale Maritieme Organisatie en wereldwijd. Hierbij staat centraal dat de rechten van zeevarenden feitelijk gewoon mensenrechten zijn en dat zeevarenden en ander personeel binnen de scheepvaart recht hebben op dezelfde bescherming als mensen die aan wal werken, waarbij concrete acties zullen worden ontwikkeld om deze rechten te ondersteunen.

Naast het promoten van eerlijke behandeling van zeevarenden binnen de bedrijfstak, kan de vakbond ook reageren op eventuele ongevallen of incidenten, om een zogenaamde 'trial by media', criminalisering en/of slechte behandeling van alle betrokken leden te voorkomen. De vakbond zal, door samen te werken met andere maritieme vakbonden binnen de Nautilus Federation, ernaar streven de steun aan onze leden verder uit te breiden.

Campagnedoelstellingen

De vakbond zal zich in samenwerking met Seafarers’ Right International (SRI) inzetten voor het naleven van de richtlijnen voor rechtvaardige behandeling van de ILO/IMO, met als einddoel het lokaal en internationaal verplicht stellen daarvan, het onder de aandacht brengen van het werk van de SRI en het promoten van hun nieuwe dvd over criminalisering. In deze campagne zullen we de media binnen de bedrijfstak gebruiken om over te brengen dat er op dit vlak in de afgelopen tien jaar al veel werk is verzet maar dat de vakbond aandacht blijft vragen voor het feit dat de rechten van zeevarenden feitelijk gewoon mensenrechten zijn.

In het kader van deze campagne wordt er een online ledenenquête gehouden om eventuele verschuivingen in de angst voor of de realiteit van criminalisering sinds de vorige enquête in 2010 in kaart te brengen.

De vakbond gaat een database met ongevallen opzetten om te kunnen inzoomen op onze reacties op de bredere oorzaken van ongevallen. Hierbij zullen er standaard Nautilus reacties worden geformuleerd over een groot aantal professionele kwesties zoals het schip als eigen reddingsboot, het veilig inzetten van reddingsboten, communicatie bij multinationale bemanningen, training van bemanningen, enz.

In de campagne worden voorbeelden gegeven om de aanzienlijke verschillen tussen de behandeling van zeevarenden en personeel in de binnenvaart onder de aandacht te brengen en zo de sector moreel te dwingen om verbeteringen door te voeren. Sociale partners binnen de sector worden op deze ongelijkheid gewezen en bij eigenaren / kapiteins en grotere bedrijven zal worden benadrukt dat eerlijke behandeling kosteneffectief kan zijn, terwijl het tegelijkertijd de veiligheid ten goede komt.