Jobs, Skills and the Future

Jobs, Skills, Future logo
Dit thema staat centraal bij alles waar Nautilus International voor staat — beschermen van banen van leden, zorgen dat zij de vaardigheden hebben om in de arbeidsmarkt te kunnen concurreren en het veiligstellen van de bedrijfstak voor toekomstige generaties. Daarom wordt dit het kernthema voor de vakbond in de volgende vier jaar.

'Jobs, Skills and the Future' was het thema van de Algemene Ledenvergadering van 2015 en voor de vakbond en zijn leden is er geen thema denkbaar dat belangrijker of duidelijker is. In de door de AV aangenomen resolutie wordt gesteld dat de vakbond zich dient te richten op:

  • het beschermen van de maritieme en scheepvaartclusters, waarbij de banen van leden moeten worden beschermd
  • het beschermen en verbeteren van vaardigheden en het bieden van training
  • het promoten van het fundamentele belang van de maritieme bedrijfstak in een mondiale 'just-in-time'-economie

In het rapport over de LRD ledenenquête 2015 komt naar voren dat de toekomst van de bedrijfstak voor leden een punt van zorg is, waarbij velen naar de Vakbond kijken om alles op alles te zetten om banen te beschermen, training te verbeteren en de toekomst van de maritieme bedrijfstak in hun land te beschermen.

Meer dan 80% van de respondenten vindt dat de Nautilus de visie en ervaringen van maritieme professionals goed vertegenwoordigt en dat de Vakbond derhalve in de ideale positie is om de toekomst van de maritieme bedrijfstak zeker te stellen.

De respondenten gaven aan dat het veiligstellen van de toekomst voor maritieme banen en het verhogen van het vaardigheidsniveau de twee belangrijkste kwesties zijn waarvoor de vakbond in de toekomst actie zou moeten voeren.

Strategische doelen

De campagne Banen, Vaardigheden en de Toekomst zal zowel proactieve als reactieve elementen bevatten en heeft meerdere doelstellingen die onder de vlag van het veiligstellen van de bedrijfstak vallen. Een aantal doelen heeft te maken met bredere kwesties die de vakbond wil aanpakken en waaraan op een proactieve manier zal worden gewerkt. De hoop is echter ook dat leden het overkoepelende thema van deze campagne zullen gebruiken om kwesties op hun eigen werkplek onder de aandacht te brengen en direct actie te ondernemen.

Deze campagne is gericht op Europese kwesties zoals de bepalingen van de EU-staatssteun; het verhogen van de investeringen in de werkgelegenheid en training van zeevarenden en medewerkers in de binnenvaart in de EU.

In dit kader wordt cabotage gepromoot als een mechanisme ter ondersteuning van de werkgelegenheid van Europese zeevarenden met als ideaal einddoel een EU-versie van de Jones Act (VS) en het in het geweer komen tegen handelsovereenkomsten waarin de arbeidsrechten van zeevarenden worden aangetast.

Bepaalde campagnedoelen zullen gericht zijn op specifieke behoeften in de drie vestigingen, waaronder de training van zeevarenden en personeel in de binnenvaart in elk land, meer belastingvoordelen voor personeel in deze bedrijfstak en het veiligstellen van de bedrijfstak in de toekomst.

Strategie

Banen, Vaardigheden en de Toekomst is een vierjarige overkoepelende campagne, waarbinnen de strategieën zullen afhangen van de specifieke doelstellingen voor elk(e) sector of land. De campagne is positief en roept op tot maatregelen om de toekomst van de bedrijfstak te garanderen door het veiligstellen van banen, beschermen van het vaardigheidsniveau, de beschikbaarheid van hoogwaardige, betaalbare training en het onder de aandacht brengen van de bedrijfstak bij de nieuwe generatie en het publiek.

Bepaalde campagneactiviteiten zullen agressiever zijn als dat noodzakelijk is.
De campagne heeft als doel om ook binnen branchebijeenkomsten in de periode 2016-2019 het thema Banen, Vaardigheden en de Toekomst op de agenda te zetten, en het ontplooien van activiteiten en bewustzijn t.a.v. lokale kwesties. Dit wordt ook het thema van de vakbond tijdens de maritieme 'dagen' in 2016, inclusief de Dag van de Zeevarende, 'world maritime day' en 'merchant navy day' en de equivalenten daarvan in Nederland en Zwitserland, omdat dit de geëigende platforms zijn voor het propageren van de bedrijfstak bij het publiek.


De activiteiten zullen van vestiging tot vestiging verschillen.

VK

Campagne van de vakbond voor verbetering van de training van cadetten door het erkennen van de trainingskwaliteit en het wervingsproces van werkgevers. In het kader van de medaille-activiteit wordt er eenmalig een gouden, zilveren en bronzen medaille toegekend aan scheepvaartmaatschappijen als erkenning voor hun inzet op het vlak van training en ontwikkeling van Britse zeevarenden.
In deze campagne wordt er ook opgeroepen tot bedrijfstakbrede verbeteringen d.m.v. een tienpuntenhandvest voor de bedrijfstak en de overheid, voor behoud van de maritieme vaardigheden in het VK.
Er zullen veel activiteiten worden ontplooid in de offshore-sector op de Noordzee, waar in het verleden en ook in de toekomst nog sprake was en zal zijn van banenverlies als gevolg van de dalende olieprijzen. De activiteiten vinden plaats naast die van de STUC en zullen gericht zijn op het behoud van de unieke vaardigheden van zeevarenden die werkzaam zijn op de Noordzee.

Zwitserland

De campagne in Zwitserland is gericht op de toekomst van Basel als maritiem centrum. Deze belangrijke binnenvaarthaven wordt bedreigd door de woningbouw en Nautilus zal zich achter de havenarbeiders en gebruikers scharen in hun wens om de haven te beschermen en groei te realiseren. Nautilus gaat campagne voeren om de trend te keren waarbij transport over het water steeds meer wordt verdrongen door transport over land.
De vakbond gaat daarnaast met trilaterale groepen samenwerken om de arbeidsvoorwaarden van arbeiders op de Rijn te verbeteren. Er wordt campagne gevoerd voor een Europees systeem voor training, certificering en bescherming van personeel in de binnenvaart.

Nederland

De campagne in Nederland haakt in op de kerndoelen van de vestiging ten aanzien van de werving en het vergroten van de betrokkenheid van kaderleden. Als een van de activiteiten wordt er aandacht besteed aan de vraag hoe de technologie de toekomst van de bedrijfstak zal veranderen en welke implicaties dit heeft voor de werkgelegenheid en vereiste vaardigheden, met name voor jonge mensen.

Het doel is bovenal om te zorgen dat alle maritieme studenten in Nederland die een carrière op zee ambiëren, een plek kunnen vinden op schepen binnen de Nederlandse maritieme bedrijfstak, met een specifieke nadruk op toekomstige stageplaatsen.