Wie we zijn

Industrial officers visit members on the job
Veel van onze leden melden zich tijdens hun opleiding aan en blijven lid tot hun pensionering en zelfs ook daarna.
Nautilus International is een vakbond en professionele organisatie die ruim 23.000 civiele maritieme professionals en professionals in de binnenvaart vertegenwoordigt.

De leden van Nautilus werken op zee, op de binnenwateren en aan land . We worden ook wel de ‘Koopvaardijvakbond’ genoemd, maar dat is maar een deel van onze activiteiten. Onze leden zijn kapiteins, officieren, cadetten, scheepsgezellen, jachtbemanningsleden, VTS-officieren, havenmeesters, riviercruisepersoneel, docenten op nautische hogescholen, maritieme advocaten en zelfs ook varend medisch personeel. Onze leden zijn werkzaam in verschillende sectoren zoals de koopvaardij, binnenvaart en waterbouw.